การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวง แม้ว่าสถานการณ์ในประเทศจะเริ่มคลี่คลายแล้ว และกำลังจะกลายเป็นโรคประจำถิ่นในอีกไม่นาน

แต่ผลกระทบจากโควิด-19 ใช่ว่าจะหายไปโดยง่าย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ต้องสูญเสียเวลาเยาว์วัย ที่จะได้พบปะเล่นสนุกกับเพื่อนฝูงทั้งในและนอกโรงเรียนไปถึงสองปี จนองค์การอนามัยโลก (WHO) ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า เยาวชนไทยถึง 1 ใน 7 มีปัญหาด้านสุขภาพจิต และจากการระบาดของโควิด 19 ยังทำให้เยาวชนไทยมีปัญหาสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. ที่ผ่านมา แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับการสำรวจในประเทศไทย  โดยข้อมูลจาก Mental Health Check In ในกลุ่มประชากรอายุต่ำกว่า 18 ปี ระหว่าง 12 ก.พ. – 23 พ.ค. 2565 พบว่า เยาวชนไทยเสี่ยงต่ออาการซึมเศร้าร้อยละ 5.34 และเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายร้อยละ 7.99

ปัจจุบันกรมสุขภาพจิตได้พัฒนาช่องทางเพื่อช่วยเหลือเยาวชนในรูปแบบต่างๆ นอกจากระบบ Mental Health Check In ที่ใช้ประเมินความเครียดเบื้องต้นแล้ว ยังมีระบบการดูแลสุขภาพจิตโรงเรียนบนระบบดิจิทัล ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชื่อ School Health HERO ซึ่งช่วยลดภาระการใช้เอกสารคัดกรอง และคุณครูสามารถเรียนรู้การดูแลช่วยเหลือเด็กผ่าน e-learning และในชั้นเรียนได้

หากเด็กนักเรียนอาการยังไม่ดีขึ้น สามารถปรึกษาบุคลากรด้านสุขภาพจิต หรือ HERO Consultant ผ่านแอปพลิเคชันได้ ปัจจุบันระบบดังกล่าวได้ดำเนินการในสถานศึกษาในสังกัดสพฐ. 3,444 โรงเรียน เฝ้าระวังความเสี่ยงให้นักเรียน 230,891 ราย โดยมีผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจนดีขึ้นถึงร้อยละ 69.34 ครอบคลุมร้อยละ 46.6 ของอำเภอในประเทศไทย

นางสาวนันทาวดี วรวสุวัส ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต เพิ่มเติมว่า ความสำเร็จของการดำเนินงานดังกล่าว ทำให้กรมสุขภาพจิตมีเป้าหมายที่จะขยายไปยังกลุ่มวัยรุ่นในระบบการศึกษาระดับอื่นๆ จึงได้ประสานไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสำรวจความต้องการในการดูแลช่วยเหลือทางด้านสุขภาพจิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ซึ่งพบว่า ร้อยละ 93.55 ของหน่วยงานต้องการความช่วยเหลือเพื่อเข้าถึงการแก้ปัญหาที่ตรงจุด

ภาพจาก : pexels

ข้อมูล : https://www.springnews.co.th/blogs/spring-life/825012

Writer

Related Posts

สภาพอาการณ์โลกปีล่าสุด ย่ำแย่อย่างหนัก

ยอมรับความรู้สึกตัวเอง ในวันที่ต้องเจอกับความสูญเสีย

ปัจจัยความสำเร็จและบทเรียนจากเซลล์มะเร็ง

ไม่ใช่ Great Resignation แต่เป็น Great Switch Job

เมื่อ “คนนอก” เริ่มเห็นหัวใจของ Sex Worker

Airbnb เปิดทางให้พนักงานทำงานจากบ้านหรือที่ไหนก็ได้ โดยไม่ลดเงินเดือน