คนค้นฅน Special พาทุกท่านไปสัมผัสรสชาติความงดงามของมิตรภาพ ความห่วงใย และพลังใจที่เพื่อนมนุษย์มีให้แก่กัน ใน “ภารกิจเพื่อเพื่อนมนุษย์” ของ UNFPA ณ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มคนเปราะบาง และคนด้อยโอกาส ที่กำลังเผชิญกับปัญหาในด้านต่าง ๆ ซึ่งความพิเศษในภารกิจครั้งนี้ นั่นคือการที่พี่ติ๊นา คริสติน่า อากีล่าร์ Queen of Dance ของเมืองไทย ศิลปินหญิงผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทุกยุค

ได้ร่วมเดินทางในบทบาทของ Champion of UNFPA Thailand ซึ่งเธอขออาสาเป็น “กระบอกเสียง” เพื่อสะท้อนถึงมิติปัญหาต่างๆในสังคมที่ยังต้องการความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นการลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น งานอนามัยการเจริญพันธุ์ การยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ การส่งเสริมเรื่องความเสมอภาคทางเพศ และด้านอื่น ๆ อีกมากมาย

ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นภารกิจหลักของทาง UNFPA หรือ “กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ” ประจำประเทศไทย ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย ในทุกกลุ่ม ทุกเพศ และทุกวัย ซึ่งการเดินทางในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่ทำให้พี่ติ๊นา

ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ได้ไปสัมผัส รับรู้รับฟัง และทำความเข้าใจถึงปัญหาต่าง ๆ ของชีวิตคนเล็ก ๆ ที่อยู่ตามซอกหลืบต่าง ๆ ในสังคม แต่ยังเป็นการเดินทางที่มี “ความหมายต่อชีวิตของผู้อื่น” เพราะพี่ติ๊นาต้องการให้ “เสียงสะท้อน” ของเธอนั้น ถูกแปรเปลี่ยนเป็นพลังที่ทำให้ผู้คนในสังคมเกิด “ความตระหนัก” และร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อ “พัฒนาคุณภาพชีวิต” ของเพื่อนมนุษย์ในสังคม

การลงพื้นที่ไปพบเจอกับชาวบ้าน ชุมชน และผู้คนต่าง ๆ ที่หลากหลาย ในภารกิจเพื่อเพื่อนมนุษย์ ของ UNFPA ที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย แม้พี่ติ๊นา  คริสติน่า อากีล่าร์ จะไม่เคยรู้จัก ไม่เคยพบเจอกับพวกเขามาก่อน แต่สิ่งหนึ่งที่เธอพร้อมจะมอบให้กับทุกๆคน ด้วยความรักและความจริงใจอย่างไม่ลังเล นั่นก็คือการกอด และการให้กำลังใจ  เพราะอยากให้พวกเขามีพลังชีวิตในการก้าวต่อไป 

ด้วยวัฒนธรรมและประเพณีความเชื่อที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น ของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ที่หมู่บ้านกิ่วดอยหลวง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ทำให้ที่ผ่านมาชุมชนที่นี่จึงมีปัญหาในเรื่องของบทบาทชายหญิง  ความเท่าเทียมทางเพศ  และความรุนแรงต่างๆ นั่นจึงทำให้ “มูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิง” และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เข้าไปให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่ผู้นำชุมชนตระกูลแซ่ และชาวบ้านในชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี จนนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงที่ค่อย ๆ เริ่มดีขึ้น 

ซึ่งทางUNFPA และพี่ติ๊นา คริสติน่า อากีล่าร์ ได้ลงพื้นที่เพื่อไปรับฟังบริบทปัญหาต่างๆและดูการทำงานของภาคประชาสังคมในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของพวกเขา ให้สามารถต่อยอดได้มากยิ่งขึ้น

การร่วมออกเดินทางใน “ภารกิจเพื่อเพื่อนมนุษย์ ของ UNFPA” ที่ อ.เชียงของ จ.เชียงรายในครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่ทำให้ พี่ติ๊นา       คริสติน่า อากีล่าร์ ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ได้ไปสัมผัส รับรู้รับฟัง และทำความเข้าใจถึงปัญหาต่างๆของชีวิตคนเล็ก ๆ คนด้อยโอกาส และกลุ่มคนเปราะบาง ในหลากหลายมิติเท่านั้น แต่ยังเป็นการเดินทางที่มี “ความหมายต่อชีวิตของผู้อื่น” เพราะพี่ติ๊นาต้องการให้เสียงสะท้อนของเธอนั้น ถูกแปรเปลี่ยนเป็นพลังที่ทำให้ผู้คนในสังคมเกิด “ความตระหนัก” และร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อ “พัฒนาคุณภาพชีวิต” ของเพื่อนมนุษย์ในสังคม 

ร่วมสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศและสิทธิของทุกเพศ ทุกวัย ผ่านกองทุนคริสติน่า อากีล่าร์ ทางเทใจ.com https://taejai.com/en/d/christinaaguilar_fund/

Writer

Related Posts

“โอวากะเทยขายข้าว” จากท้องทุ่ง พุ่งสู่โซเชียล

Green Road ชีวิตที่สองของขยะพลาสติก

“ครูจิ๋ว” ทองพูล บัวศรี ครูนักบูรณาการเพื่อผลักดันให้เด็กทุกคนบนโลกนี้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียม

ศิลปะสร้างแรงบันดาลใจจากชายไร้แขน “อาจารย์สาโรจน์ ตั้งตฤษณกุล”

หนุ่ม (ร้านหนังสือ) เดินทาง

จากนักรบเจ้าเวหา สู่นักรบผู้พิการ