วิทยา สันติสุขไพบูลย์ หรือคนในพื้นที่รู้จักกันดีว่า “พี่วิท” เขาเกิด และเติบโตที่ชุมชนทุ่งประดู่ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริบทของพื้นที่ที่เขาอาศัยอยู่ในอดีตมักจะมีภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้น เช่น ทั้งปัญหาสังคม ยาเสพติด ผู้คนมักมองว่าด้อยโอกาส เพราะการศึกษาไม่ครอบคลุม ทำให้ชาวบ้านไม่รู้วิธีจัดการทรัพยากร เขาจึงตัดสินใจสอบชิงทุนเรียนต่อทางด้านเกษตร จนได้รับทุนไปเรียนที่ประเทศอิสราเอล ด้านส่งเสริมการผลิตพืชไร่ จุดมุ่งหมายของเขาก็คือ เพื่อที่จะนำความรู้กลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง

เขาสอนคนในชุมชนทุ่งประดู่ให้รู้จักการทำเกษตรแบบปลอดสารพิษ โดยเริ่มต้นจากการลงมือทำเองก่อนเพราะเขาเชื่อว่า การที่คนหนึ่งคนจะสอนใครต้องเริ่มจากตัวเองก่อน เพราะตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอน นอกจากเขาจะสอนในเรื่องของการทำเกษตรแบบปลอดสารพิษแล้ว เขายังสอนให้คนในชุมชนทุ่งประดู่ได้รู้จักการนำพืชผลทางการเกษตรมาต่อยอดเป็นรูปแบบต่าง ๆ เช่น การนำเปลือกมะพร้าวมาทำเป็นสีย้อมผ้า ทำให้ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นมา

อีกบทบาทของเขาก็คือ การเป็นครูที่ให้ความรู้กับเด็ก ๆ ในชุมชน ด้วยการพาเด็ก ๆ ไปเรียนรู้การเกษตรภาคปฏิบัติที่สวนบ้านของเขาเพื่อหวังว่าเด็ก ๆ ในชุมชนจะนำความรู้ที่เขาสอนไปพัฒนา และต่อยอดไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไปภายภาคหน้า นอกจากเรื่องของการเกษตรแล้ว เขายังก่อตั้งวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรขึ้น ประกอบด้วยกิจกรรมที่บ่งบอกถึงความตัวตนของชุมชนทุ่งประดู่ เน้นการท่องเที่ยวทางเกษตร และโชว์วิถีชีวิตแบบท้องถิ่น เช่น อาหารประจำถิ่น สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นถิ่น เป็นต้น  

สิ่งที่เขาทำมาทั้งหมดเป็นเพราะเขายึดความยั่งยืนเป็นหลัก เขามักจะมองว่าความยั่งยืนในแบบชุมชนของเขา ต้องรู้ก่อนว่าชุมชนของเรามีทรัพยากรอะไร และต้องทำแบบจริงจังไม่ใช่ทำแบบฉาบฉวย สุดท้ายแล้วความปรารถนาของเขาก็คือ อยากส่งเสริมให้ชุมชนบ้านเกิดของตัวเอง พัฒนาไปอย่างยั่งยืน

Writer

Related Posts

“ก้อง” สมเกียรติ จันทรา ยอดนักบิดไทย

ครูขอนไม้หัวใจอาสา

จากนักรบเจ้าเวหา สู่นักรบผู้พิการ

รักยิ่งใหญ่จากชายคนหนึ่ง พ่อตั้มของน้องอิคคิว 

Green Road ชีวิตที่สองของขยะพลาสติก

“พลังแห่งการพาย” รัฐสภา มหาชน